Najlepsze praktyki dmuchaw zapewniające długą i niezawodną pracę dmuchaw napowietrzających

image

Poniżej znajduje się fragment mojego ostatniego artykułu na temat najlepszych praktyk dmuchaw napowietrzających w celu zapewnienia długiej i niezawodnej pracy dmuchaw napowietrzających. Pełną wersję można przeczytać online lub w lipcowym wydaniu Treatment Plant Operator.

Dmuchawy są integralną częścią procesu oczyszczania ścieków, dostarczając tlen, który pomaga w rozkładaniu odpadów biologicznych.

Płynna praca dmuchawy jest niezbędna, aby uniknąć nadmiernego napowietrzania lub utraty dopływu powietrza. Producenci dmuchaw i personel oczyszczalni mogą podjąć kroki w celu zapewnienia, że sprzęt działa zgodnie z przeznaczeniem. Obejmują one właściwą instalację, kontrolę maszyny i konserwację.

Wysokość instalacji

Instalacja dmuchawy jest zazwyczaj prosta, ale ponieważ konstrukcje dmuchaw różnią się między sobą, niektóre kwestie mogą zostać pominięte. Najważniejszą z nich jest ograniczenie temperatury maszyny. Chociaż producent jest odpowiedzialny za wyraźne określenie wartości znamionowej urządzenia, samo to nie gwarantuje prawidłowego działania.

Niektóre wartości znamionowe maszyn są ustalone na poziomie morza lub tylko do wysokości 3000 stóp. Gdy dmuchawa jest zainstalowana na większej wysokości, należy zapytać producenta, jak wpłynie to na wartość znamionową. Zawsze należy brać pod uwagę, że silniki mają mniejszą gęstość powietrza chłodzącego na wysokości.

Odrzut ciepła

Kolejnym kluczowym elementem jest znajomość odrzucania ciepła dla sprzętu zainstalowanego w pomieszczeniach. Gdy sprzęt jest uruchamiany poza granicami temperatury, może się wyłączyć i stać się niezdolny do pracy, co prowadzi do ogromnych problemów z napowietrzaniem. W skrajnych przypadkach może to spowodować awarię sprzętu i stratę czasu i pieniędzy.

Może się wydawać, że sprzęt oceniony na 110°F jest do przyjęcia w obszarze o maksymalnej temperaturze otoczenia 100°F - ale pomieszczenie z dmuchawami zawsze będzie gorętsze niż na zewnątrz. Na przykład, metalowy dach bez izolacji generuje znaczne dodatkowe ciepło.

Aby właściwie zaplanować wentylację, należy przeprowadzić kompletną analizę uwzględniającą temperaturę zewnętrzną oraz wszystkie źródła ciepła w pomieszczeniu z dmuchawami. Mając informacje o wszystkich potencjalnych źródłach ciepła, zakłady oczyszczania mogą lepiej przeanalizować, czy limit temperatury sprzętu zostanie przekroczony w warunkach ekstremalnych. Jeśli tak, to może być potrzebna zwiększona wentylacja lub odprowadzenie powietrza chłodzącego i strat ciepła.

Nie zawsze ekonomiczne jest planowanie dla rekordowych temperatur, ponieważ są one rzadkie, ale dobrze jest wiedzieć, czy producent ma sposób na uruchomienie zmniejszonego obciążenia, aby umożliwić działanie sprzętu. Uruchomienie dmuchawy przy zmniejszonym obciążeniu jest lepsze niż nie uruchomienie jej w ogóle.

W przypadku chłodniejszego klimatu, zakłady powinny ściśle monitorować minimalną temperaturę i przestrzegać wszelkich wymogów dotyczących utrzymania smarowania i innych elementów w ryzach. Często pomieszczenie, w którym znajdują się dmuchawy, można utrzymać w akceptowalnej temperaturze, wykorzystując jedynie odrzucanie ciepła z urządzenia. Mimo to należy sprawdzić, czy konieczne jest dodatkowe ogrzewanie lub odprowadzanie powietrza procesowego.

Czytaj dalej...

Pełny artykuł na temat najlepszych praktyk w zakresie dmuchaw można przeczytać online lub w lipcowym wydaniu Treatment Plant Operator. W przypadku pytań dotyczących instalacji, sterowania maszyną i konserwacji należy skontaktować się z ekspertem firmy Atlas Copco.