Co nowego w suszarkach: Nowe technologie, trendy i najlepsze praktyki

image

Poniżej znajduje się fragment artykułu What's Hot in Dryers, opublikowanego niedawno na stronie internetowej magazynu IMPO . Artykuł zawiera wywiad z Mikiem Robinsonem, menedżerem ds. marketingu produktów - rozwiązania w zakresie jakości powietrza. Artykuł został również opublikowany we wrześniowym wydaniu magazynu IMPO.

Sprężone powietrze można znaleźć w niemal każdym środowisku produkcyjnym. Często określane jako "czwarte narzędzie", jest szeroko stosowane w systemach sterowania i do zasilania urządzeń pneumatycznych. Aby systemy te działały prawidłowo, powietrze musi być suche.

"Mówiąc dokładniej, powietrze nie może zawierać ciekłej wilgoci i powinno mieć wilgotność względną poniżej 50%, aby zapobiec korozji" - mówi Mike Robinson, kierownik ds. marketingu produktów w Atlas Copco Compressors.

"Ciecz luzem w systemach sprężonego powietrza może powodować kilka problemów: może blokować przewody powietrza sterującego i uniemożliwiać prawidłowe odczytywanie lub uruchamianie przyrządów; może uszkadzać narzędzia pneumatyczne, uniemożliwiając prawidłowe smarowanie; może powodować uderzenia wodne, które uszkadzają sprzęt i rurociągi; a procesy mogą być bezpośrednio zakłócane, gdy woda dostanie się ze strumienia powietrza" - mówi Robinson.

Wyjaśnia on, że usuwanie wilgoci w celu ochrony przed korozją jest również ważne dla urządzeń korzystających z powietrza i samego systemu sprężonego powietrza. Cząstki stałe powstałe z rdzy i kamienia mogą zanieczyszczać przewody i uszkadzać komponenty systemu powietrznego. W najgorszym przypadku korozja może doprowadzić do uszkodzenia rur, tworząc nieszczelności i uniemożliwiając dotarcie powietrza do procesu, w którym jest ono potrzebne.

Trendy w osuszaczach, które należy obserwować

"Postęp technologiczny w zakresie osuszaczy sprężonego powietrza koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej procesu osuszania" - mówi Robinson. "Zmiany w komponentach systemu mogą prowadzić do poprawy mocy wymaganej do obsługi urządzenia".

Strategie sterowania mają duży wpływ na ilość energii zużywanej w procesie osuszania. Optymalizując wydajność osuszacza w oparciu o utrzymanie odpowiedniej wilgotności względnej, osuszacz może pracować na poziomie, który zapobiega powstawaniu wody w układzie sprężonego powietrza, jednocześnie minimalizując potrzebną moc.

Straty powietrza spowodowane przedmuchiwaniem i spadkiem ciśnienia są również kluczowymi czynnikami wpływającymi na energooszczędność, ponieważ często stanowią większą część kosztów operacyjnych osuszacza niż bezpośrednie zużycie energii. "Wszystko, co można zrobić, aby zmniejszyć te elementy przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności suszarni, spowoduje niższe koszty energii dla użytkownika" - mówi Robinson.

Pełny artykuł, który zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat różnych typów osuszaczy sprężonego powietrza dostępnych dla producentów, można przeczytać na stronie internetowej magazynu IMPO: What's Hot in Dryers. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyboru osuszacza sprężonego powietrza, skontaktuj się z nami lub zostaw komentarz poniżej.