Dmuchawy stosowane w rafinacji ropy naftowej

image

Czy wiesz, że w 2017 roku przychody z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w samych Stanach Zjednoczonych przekroczyły 136 mld USD? Liczby te świadczą o kluczowym znaczeniu przemysłu naftowego i gazowego dla światowego PKB; w rzeczywistości przemysł ten jest często nazywany "motorem napędowym światowej gospodarki". Pamiętając o tym znaczeniu, warto również zwrócić uwagę na różnorodność sprzętu i produktów, które są niezbędne do utrzymania tej branży w ruchu.

Dobrym przykładem są dmuchawy niskociśnieniowe. Maszyny te odgrywają kluczową rolę w napędzaniu rafinacji ropy naftowej, czyli różnorodnych procesów stosowanych w przetwarzaniu ropy naftowej w użyteczne produkty, takie jak benzyna, nafta, paliwo lotnicze i olej napędowy. W ramach rafinacji ropy naftowej wyróżnia się dwa szczególne procesy, do których napędzania wykorzystuje się dmuchawy: odzyskiwanie siarki i termiczne spalanie/utlenianie. Dmuchawy są również wykorzystywane w produkcji sadzy.

Odzyskiwanie siarki. Jest to proces przekształcania siarkowodoru (H2S - zwanego także kwaśnym gazem lub gazem kwaśnym) w siarkę elementarną. H2S jest niezwykle szkodliwy dla środowiska; w związku z tym zakłady przetwórstwa ropy naftowej muszą odzyskiwać od 95% do 99,9% całej siarki wprowadzanej do jednostki odzysku siarki, redukując ilość siarkowodoru do dopuszczalnego poziomu. W tym zastosowaniu dmuchawy są wykorzystywane do sprężania powietrza do spalania (lub powietrza używanego do spalania paliwa), które jest podawane do palnika, a następnie do pieca reakcyjnego.

Spalanie/utlenianie termiczne. Spalarki termiczne są wykorzystywane do wspomagania utleniania związków siarki, które są redukowane w jednostkach odzysku siarki. Zasadniczo urządzenia te dodatkowo oczyszczają gazy H2S przed ich uwolnieniem do atmosfery. Dmuchawy są integralną częścią tego procesu, ponieważ wspomagają spalanie "gazów wylotowych", które umożliwiają dalsze oczyszczanie gazów w spalarni termicznej. Dmuchawy te pracują zwykle pod ciśnieniem >500 mbar.

Sadza. Sadza to czarny granulat lub proszek stosowany w tworzywach sztucznych, farbach i tuszach jako pigment. Jest to również użyteczny środek przewodzący prąd elektryczny, który może być stosowany jako wypełniacz wzmacniający w oponach i innych produktach gumowych. Jest on wytwarzany na jeden z dwóch sposobów: metodą rozkładu termicznego (zwaną metodą piecową) lub metodą częściowego spalania. Do zasilania pieca niezbędne są dmuchawy, dostarczające dużą ilość powietrza, do którego wtłaczane są określone ilości gazu ziemnego. Pozwala to na przeprowadzenie rozkładu termicznego. Przepływ powietrza w dmuchawach pomaga również w przenoszeniu cząstek węgla i gazów spalinowych przez wieże hartownicze i filtry workowe.

Zapoznaj się z pełną ofertą dmuchaw firmy Atlas Copco tutaj!