3 rodzaje filtrów sprężonego powietrza

image

Filtry odgrywają istotną rolę w procesie wytwarzania sprężonego powietrza. W zależności od zastosowania końcowego, surowe normy czystości wymagają usuwania różnych zanieczyszczeń, w tym aerozoli olejowych, oparów i cząstek stałych. Zanieczyszczenia mogą przedostawać się do sprężonego powietrza z różnych źródeł. Powietrze wlotowe może wprowadzać cząstki kurzu lub pyłki, a skorodowane rury mogą dodawać szkodliwe cząstki z układu sprężarki. Aerozole i opary oleju są często produktem ubocznym stosowania sprężarek z wtryskiem oleju i muszą być odfiltrowane przed użyciem końcowym. Dla różnych zastosowań sprężonego powietrza istnieją różne wymagania dotyczące czystości, ale obecność zanieczyszczeń może przekraczać dopuszczalne poziomy, prowadząc do uszkodzenia produktów lub niebezpiecznego powietrza. Filtry dzielą się na trzy kategorie: filtry koalescencyjne, filtry usuwające opary oraz suche filtry cząstek stałych. Choć każdy z tych typów daje ostatecznie ten sam rezultat, działają one na innych zasadach.

Filtry koalescencyjne: Filtry koalescencyjne są stosowane do usuwania wody i aerozoli. Małe kropelki są wyłapywane przez wkład filtracyjny i łączone w większe kropelki, które są następnie usuwane z filtra. Bariera ponownego porywania zapobiega ponownemu przedostawaniu się tych kropel do powietrza. Większość cieczy usuwanych przez filtry koalescencyjne to woda i olej. Filtry te usuwają również cząstki stałe ze sprężonego powietrza, zatrzymując je w złożu filtracyjnym, co może prowadzić do spadków ciśnienia, jeśli nie są regularnie wymieniane. Filtry koalescencyjne bardzo dobrze usuwają większość zanieczyszczeń, redukując poziom cząstek stałych do wielkości 0,1 mikrona, a cieczy do 0,01 ppm.

Tańszą alternatywą dla filtra koalescencyjnego jest separator mgły olejowej. Chociaż nie zapewnia on takiego samego poziomu filtracji jak filtry koalescencyjne, eliminator mgły olejowej oferuje mniejszy spadek ciśnienia (około 1 psi), dzięki czemu układy mogą pracować przy niższym ciśnieniu, co pozwala zaoszczędzić na kosztach energii. Zazwyczaj najlepiej sprawdza się w przypadku ciekłego kondensatu i aerozoli w układach sprężarek smarowanych.

Filtry do usuwania oparów: Filtry do usuwania oparów są zwykle stosowane do usuwania gazowych środków smarnych, które przechodzą przez filtr koalescencyjny. Ponieważ wykorzystują one proces adsorpcji, filtry do usuwania oparów nie powinny być stosowane do wychwytywania aerozoli środków smarnych. Aerozole szybko nasycą filtr, czyniąc go bezużytecznym w ciągu kilku godzin. Przesłanie powietrza przez filtr koalescencyjny przed filtrem do usuwania oparów zapobiegnie temu uszkodzeniu. W procesie adsorpcji do wychwytywania i usuwania zanieczyszczeń wykorzystuje się granulki węgla aktywnego, tkaninę węglową lub papier. Węgiel aktywny jest najczęściej stosowanym medium filtracyjnym, ponieważ ma dużą otwartą strukturę porów; garść węgla aktywnego ma powierzchnię równą powierzchni boiska piłkarskiego.

Suche filtry cząstek stałych: Suche filtry cząstek stałych są zwykle stosowane do usuwania cząstek sorpcyjnych po osuszaczu adsorpcyjnym. Można je również stosować w miejscu użytkowania, aby usunąć ze sprężonego powietrza wszelkie cząstki korozji. Suche filtry cząstek stałych działają w podobny sposób jak filtr koalescencyjny, wychwytując i zatrzymując cząstki stałe na złożu filtracyjnym.

Znajomość potrzeb systemu sprężonego powietrza może pomóc w doborze właściwego filtra. Niezależnie od tego, czy sprężone powietrze wymaga wysokiego poziomu filtracji, czy też usunięcia podstawowych zanieczyszczeń, jego oczyszczanie jest ważnym etapem procesu wytwarzania sprężonego powietrza. Już dziś zapoznaj się z ofertą filtrów firmy Atlas Copco lub zadzwoń do przedstawiciela i dowiedz się, jak firma Atlas Copco może pomóc Ci uzyskać czystsze i bezpieczniejsze powietrze.