Jak dokonać wyboru między technologiami pomp próżniowych

image

Pompy próżniowe są absolutnie niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. Konserwowanie, obróbka drewna, drukowanie, pakowanie mięsa i produkcja elektroniczna... wszystkie te zastosowania, a nawet więcej, nie byłyby możliwe bez wykorzystania mocy próżni. Oznacza to, że wybór odpowiedniego typu pompy próżniowej do danego zastosowania jest niezwykle ważną decyzją. Niestety, często zakłada się, że wytwarzanie podciśnienia polega jedynie na podłączeniu pompy próżniowej i pozostawieniu jej na wymaganym poziomie - a zatem typ technologii próżniowej nie ma znaczenia. Błąd!

Kluczowe czynniki decydujące o wyborze odpowiedniej technologii pompy próżniowej

Podczas badań i wyboru odpowiedniej pompy próżniowej dla danego procesu należy wziąć pod uwagę trzy kluczowe czynniki: wpływ pompy próżniowej na aplikację i odwrotnie, wymagania próżniowe aplikacji oraz całkowity koszt posiadania.

1. Wpływ procesu na pompę i pompy na proces.

Zrozumiałe jest, że rodzaj wybranej pompy będzie miał wpływ na aplikację, tak samo jak aplikacja będzie miała wpływ na pompę! Na przykład, jeżeli wybieramy pompę do zastosowań bezolejowych, takich jak farmaceutyki lub pakowanie żywności, wybór pompy z uszczelnieniem olejowym nie będzie właściwą decyzją.

Wpływ pompy na zastosowanie Wpływ zastosowania na pompę

Wibracje pompy Pył/zanieczyszczenia z procesu

Emisja oleju (jeżeli pompa jest uszczelniona olejem) Ruchy mechaniczne i wibracje

Hałas, ciepło i emisja cząstek stałych Gazy/inne mieszaniny w procesie

Zużycie energii

2. Wymagania dotyczące poziomu podciśnienia.

Różne zastosowania wymagają różnych poziomów podciśnienia, a różne pompy próżniowe osiągają różne poziomy ciśnienia. W związku z tym wiedza o wymaganym poziomie podciśnienia ma zasadnicze znaczenie dla doboru odpowiedniej technologii pompy. Na przykład wybór pompy z pierścieniem cieczowym, która pracuje tylko przy próżni 28-29", nie będzie odpowiedni dla procesu, który wymaga dobrego przepływu gazu przy ciśnieniu poniżej 1 torr. Należy również rozważyć, czy pompa próżniowa wymaga utrzymywania stałego poziomu ciśnienia, czy też koncentruje się bardziej na procesie pompowania w dół.

3. Koszt posiadania.

Obejmuje on zarówno początkowe koszty kapitałowe zakupu pompy próżniowej, jak i koszty serwisowania i konserwacji pompy próżniowej przez cały okres jej użytkowania. Na przykład niektóre pompy, takie jak pompy łopatkowe, mogą wymagać większej konserwacji ze względu na konieczność ciągłej wymiany łopatek, podczas gdy koszty konserwacji uszczelnionych olejem pomp śrubowych mogą być znacznie niższe. Oszczędność energii, zmniejszenie częstotliwości wymiany oleju oraz maksymalna dyspozycyjność pompy ze względu na brak zużywających się punktów to elementy, które należy wziąć pod uwagę, analizując koszty pomp.

Chcesz dowiedzieć się więcej o różnych technologiach próżniowych? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!